Cito-toets oefenen

Cito-toets begrijpend lezen oefenen

Begrijpend lezen is op zowel de Cito-toets in groep 8, de Entreetoets in groep 7 en de Cito-toetsen door het schooljaar heen een terugkomend onderdeel. Begrijpend lezen ligt in het verlengde van technisch lezen (waar een eigen Cito-toets voor wordt afgenomen) en toetst de vaardigheden die kinderen toepassen op het begrijpen van een les. Een aantal strategieën worden daarbij getoetst. Begrijpend lezen is op veel scholen erg belangrijk en de toetsen worden doorgaans meegenomen in het schooladvies. Wat kun je nu het beste doen om de Cito-toets voor begrijpend lezen te oefenen?

 

Begrijpend lezen

Begrip is het kernwoord binnen begrijpend lezen. Het gaat erom dat kinderen begrijpen wat er in de tekst besproken wordt. Kunnen zij de hoofdgedachte uit de tekst halen en weten zij wat het doel van de schrijver is?

Is het bijvoorbeeld een commerciële tekst, zoals:

De tandpasta van KleefVeeg beschermt de tanden van buitenaf. Bacterieën die gaatjes veroorzaken krijgen geen kans door de geavanceerde werking van fluoride in KleefVeeg. Ook houdt KleefVeeg het gebit schoon en fris, waardoor nare geurtjes bestreden worden.

Of is het een informerende tekst, zoals:

KleefVeeg is een tandpasta die sinds kort op de markt is. Deze tandpasta wordt geproduceerd door het bedrijf CleanTeeth in Amsterdam. Over het gebruik van KleefVeeg is nog weinig bekend, omdat de tandpasta nog maar kort op de markt is.

 

Cito begrijpend lezenVaardigheden

Begrip is dus erg belangrijk, net als het bepalen van het doel van de schrijver. Kinderen moeten in de begrijpend lezen toets ook vaardigheden laten zien, zoals:

  • Kunnen zij de betekenis van woorden uit de tekst herleiden door terug te lezen, vooruit te lezen, afbeeldingen te bekijken of het woord op te splitsen?
  • Kunnen zij feiten en meningen van elkaar onderscheiden?
  • Kunnen zij een test beoordelen op kwaliteit?

Deze vaardigheden en meer kunnen thuis geoefend worden. Een makkelijke en snelle manier is – vrij voor de hand liggend – het lezen van zoveel mogelijk soorten tekst. Laat kinderen kranten lezen, maar ook brochures (van het reisbureau, bijvoorbeeld) en folders die informeren (denk aan de folders bij de bank of apotheek). Wat is het doel van de schrijvers van die teksten? Wat leren ze je en wat kun je ermee?

 

Begrijpend lezen oefenen voor de Cito

Echt voorbereiden op de Cito-toets begrijpend lezen doe je door teksten uit te zoeken met verschillende boodschappen. Alles wat maar enigszins voor handen ligt kan helpen om begrijpend lezen als vaardigheid te oefenen.

De vraagstelling op de Cito-toetsen is vaak dat kinderen woorden aan moeten vullen, volgorde moeten bepalen of het doel, de hoofdgedachte en de bijgedachten moeten vinden. Door op die vraagstelling in te gaan, maken kinderen het zich zeer snel eigen.

 

Conclusie

Begrijpend lezen op de Cito-toets is erg belangrijk, omdat de vaardigheden van begrijpend lezen meewegen voor het schooladvies in het middelbaar onderwijs. Een goede voorbereiding tref je door teksten te lezen van diverse aard. De hoofdgedachte en het doel van de schrijver zijn daarbij belangrijk om te achterhalen. Door dit grondig te oefenen wordt tegemoet gekomen aan een goede voorbereiding op de Cito-toetsen begrijpend lezen op zowel de Eindtoets (Cito-toets), Entreetoets en de toetsen door het jaar heen.