Cito-toets oefenen

Cito-toets oefenen

De Cito-toets oefenen helpt kinderen in groep 8 zich optimaal voor te bereiden op de bekende Eindtoets die op alle basisscholen wordt afgenomen. Door te oefenen maken kinderen zich niet alleen de typische Cito-vraagstelling eigen, maar herhalen zij ook nog eens de benodigde vaardigheden om de toets te maken. Er is altijd veel discussie over het al dan niet oefenen van de Cito-toets. Er zijn voorstanders en tegenstanders. Maar over het algemeen geldt dat oefenen altijd zinvol is. Zeker omdat het merendeel van de kinderen in groep 8 ook graag voorbereid wil worden op de toets en veel basisscholen daar geen tijd voor inruimen.

 

Cito-toetsOver de Cito-toets

De Cito-toets is een van de Eindtoetsen die sinds 2015 verplicht zijn. Kinderen in groep 8 maken op vaste data in april de Cito-toets. Dat is een toets voor rekenen en taal, die ingaat op alle onderdelen die kinderen gedurende hun onderwijsloopbaan hebben meegekregen. Denk hierbij aan rekenen met procenten, breuken en kommagetallen en het aangeven van onderwerp, persoonsvorm, gezegde en het benoemen van woordsoorten. Ook studievaardigheden, begrijpend lezen en woordenschat worden getoetst.

De Cito-toets gaat na het invullen door de leerling naar het bureau Cito, waar het wordt nagekeken en er een advies wordt gekoppeld aan de toets. Dat advies ligt tussen de 500 en de 550 en maakt het verschil tussen vmbo-bbl en vwo gymnasium.

Als het goed is sluit deze Cito-score aan op het eerder gegeven schooladvies. Is dat niet het geval en valt de Cito-toets hoger uit, dan is heroverweging een logische vervolgstap. Er is dus een hoger advies te krijgen met een hoge score op de Cito-toets.

 

De Cito-toets oefenen

De Cito-toets oefenen kan zinvol zijn om een hoger advies te krijgen, maar los daarvan is oefenen voor veel kinderen prettig omdat ze op die manier kennis leren maken met de Cito-toets, die voor hen nog onbekend is.

Groep 8 is sowieso een spannende tijd en op deze manier valt een beetje spanning weg te halen.

De Cito-toets oefenen kan met veel oefenmateriaal dat op internet te vinden is, al dan niet tegen betaling. Het kan ook door middel van oude Cito-boekjes die scholen aan het einde van het jaar overhouden. Een goede oefening gaat dieper in op de achtergrond van de Cito-vragen. De kinderen moeten leren de opgaven te lezen om tot de goede vraag en het daarbij horende antwoord te komen. Ook is het voor kinderen een goede vaardigheid om te leren antwoorden uit te sluiten. Immers, niet alle antwoorden die in de meerkeuzerij staan, zijn logisch. Kom je niet tot het goede antwoord, dan kun je wel bepalen welke sowieso niet goed zijn. Op die manier leren kinderen de vragen van twee kanten te belichten.

Voorbereiding Cito

Online oefenen

Je kan ook online oefenen voor de Cito-toets, maar omdat online oefenen vaak spelenderwijs is, is dit niet aan te bevelen. Beter is om de Cito-setting zo goed mogelijk na te bootsen en te werken met toetsboekjes en antwoordvellen waarop kinderen meerkeuze aan kunnen vinken.

 

Conclusie

Veel kinderen hebben baat bij het oefenen van de Cito-toets, omdat ze zich op die manier optimaal voor kunnen bereiden op deze belangrijke toets. Valt de score van de Cito hoger uit dan het schooladvies dat werd gegeven, dan kan het schooladvies worden heroverwogen. Kinderen kunnen op die manier naar een hogere vorm van vervolgonderwijs gaan.