Cito-toets oefenen

Cito-toets rekenen oefenen

Cito-toets rekenenDe Cito-toetsen voor rekenen vormen zeker in de bovenbouw en op de Eindtoets van Cito een groot struikelblok voor kinderen. Vaardigheden die zij leerden in groep 5, 6, 7 en 8 zijn opgestapeld en worden ineens allemaal tegelijk getoetst. Kinderen moeten in de ene som nog procenten omzetten in een verhoudingstabel, maar in de volgende som omschakelen van vierkanten meters naar vierkanten decimeters of de inhoud van een driehoek berekenen. De sommen op de Cito voor rekenen zijn zo uiteenlopend, dat het niet gek is dat kinderen het overzicht kwijtraken. Hoe oefen je nu het beste voor de Cito-toets rekenen?

 

Vaardigheden en strategieën

Het belangrijkste is om te weten dat op de Cito-toets vooral vaardigheden en strategieën worden getoetst. Kinderen halen de som uit een vraagstuk en laten daar hun kennis op los. Moet er gedeeld worden? Dan maken ze een staartdeling of passen ze kolomgsgewijs delen toe. Gaat het over procenten? Dan berekenen ze eerst 1% of 10% en maken ze vervolgens de vertaalslag naar de som. Bij verhoudingstabellen werkt het net zo.

Kinderen moeten dus beheersen over verschillende vaardigheden, maar ook bepaalde kennis paraat hebben. Die kennis is deels aan te leren en deels een gewone feitenkennis. Bijvoorbeeld het metrieke stelsel. Dat 1 km hetzelfde is als 1.000 meter moeten kinderen op een gegeven moment gewoon weten en zou geen som op zich meer moeten zijn. Hetzelfde geldt voor het aantal minuten in een uur en het aantal seconden in een minuut of in een uur.

 

Oefenen met lesinhoud

Het beste om te oefenen is om de lesinhoud van de leerkracht te vragen. Deze behandelt voor de klas alles wat aan bod komt op de Cito-toets en dus ook de vaardigheden en strategieën. Het is voor kinderen soms overweldigend om in een kort tijdsbestek alle vaardigheden te moeten laten zien. Wie goed voorbereid is en ermee geoefend heeft, kan hier dus zeker voordeel mee doen.

De lesinhoud is vaak in overleg met de leerkracht op te vragen. Wie meer wil, kan op het internet van alles vinden om rekenvaardigheden nog meer te oefenen.

 

Toetsen oefenen

Cito-toetsen oefenen op het gebied van rekenen is geen overbodige luxe. Zeker niet als je er zeker van wil zijn dat je goed bent voorbereid. Je kan dan ook het beste zoeken naar oefenmateriaal dat de Cito-vraagstelling – die toch vrij typisch iets – nabootst. Ga voor materiaal dat uiteenlopende onderwerpen behandelt. Van breuken en procenten tot metrieke stelsel, van rekenen met tijden tot rekenen met geld. Behandel de grote en kleine getallen nog eens, laat zien hoe het werkt met de komma en probeer samen lastige rekenvraagstukken te ontleden. Want wat is de vraag? Veel kinderen gaan ook met de vraagstelling de mist in. Is de vraag “Hoeveel korting krijgt Janine op een jas die 160 euro kost en waarop ze nu 15% korting krijgt?” dan moeten kinderen niet uitrekenen wat de jas met de korting kost, maar gewoon het bedrag dat overeenkomt met 15% van die 160 euro.

 

Conclusie

De ervaring leert dat veel kinderen moeite hebben met de Cito-toetsen voor rekenen, omdat het om heel veel vaardigheden gaat. Door die vaardigheden nog eens goed te oefenen en kinderen voor te bereiden op de Cito, kun je hier het beste uithalen voor je kind.