Cito-toets oefenen

Cito-toets studievaardigheden oefenen

Studievaardigheden en CitoEen belangrijke toets is die van studievaardigheden. Hoewel de toets niet meer heel duidelijk naar voren komt, speelt hij zeker nog een rol in de Entreetoets in groep 7 en de Cito-toets van groep 8. Studievaardigheden vormde als vak vroeger een eigen onderdeel op beide toetsen, maar is tegenwoordig onderdeel van zowel taal als rekenen.

 

Wat zijn studievaardigheden?

Studievaardigheden is een overkoepelende term die wordt gebruikt om aan te geven dat kinderen in staat moeten zijn tot studeren. En studeren kunnen ze door het nuttigen van studieteksten en die op de juiste wijze kunnen vertalen. Kort gezegd komt het erop neer dat:

 • Kinderen tabellen, grafieken en schema’s kunnen lezen, maken en interpreteren;
 • Kinderen kaarten kunnen lezen en kunnen volgen;
 • Kinderen kennis hebben van alfabetiseren en het gebruik van registers en indexen kunnen hanteren met die alfabetiseringskennis;
 • Kinderen informatie kunnen halen uit complexe teksten;
 • Kinderen bronnen kunnen sorteren op relevantie en kunnen gebruiken bij het beantwoorden van vragen;
 • Kinderen hoofdgedachten uit een tekst kunnen filteren;
 • Kinderen een tekst samen kunnen vatten in tekst, maar ook in een grafiek, schema of tabel.

 

Hoe kun je studievaardigheden oefenen?

Studievaardigheden wordt door kinderen vaak als complex beschouwd, omdat er veel vaardigheden nodig zijn om dit in goede banen te leiden. Om studievaardigheden goed te kunnen oefenen moet je ten eerste kennis hebben van de begrippen die aan de orde komen. Daarbij is studievaardigheden vooral een kwestie van eigen maken.

Wie dat veel doet, zal er beter in worden. Bij studievaardigheden gaat het dus om de kunst van het herhalen. Je kunt hiermee oefenen door de krant te lezen en op zoek te gaan naar tabellen en grafieken en je af te vragen wat er nu precies staat.

Als dat eenmaal lukt, kun je altijd proberen om zelf informatie in een grafiek te zetten, een tabel te maken en zo door te gaan. Een eigen onderzoekje kan daarbij helpen.

 

Voorbeeldopgaven

Wil je oefenen met je kind? Dan hebben we hier een aantal voorbeeldopgaven die je makkelijk thuis uit kan voeren.

 • Ga in een atlas op zoek naar het vakantieland voor dit jaar en vertel iets over het klimaat, de hoogte, de hoofdstad en de buurlanden. Na jullie eigen vakantieland doe je dat van de buren, opa en oma en ooms en tantes.
 • Vraag om informatie over een woord dat opgezocht moet worden in een encyclopedie.
 • Vraag je kind om een schilder te zoeken in de Gouden Gids of het telefoonboek (mits je die nog hebt).
 • Laat je kind onderzoeken hoeveel auto’s en van welke kleur en welk merk ergens geparkeerd staan of langs komen rijden in een half uur. Laat hier een schema bij maken.
 • Laat je kind bijhouden hoeveel stroom je op en dag verbruikt. Wanneer is het verbruik het hoogst en wanneer het laagst? Kun je die informatie kwijt in een tabel, schema, diagram of grafiek?

Kortom: er zijn in huis voldoende mogelijkheden om grondig te oefenen met tal van studievaardigheden. Wil je het echt grondig aanpakken en een optimale voorbereiding vormen voor de Cito-toets? Dan kun je het beste oefenmateriaal aanschaffen waarmee je goed kan oefenen.

 

Conclusie

Studievaardigheden lijken soms verdwenen te zijn op de Cito-toets en de Entreetoets, maar maakt er nog steeds veel deel vanuit. Waar het vroeger een eigen vak was, is het nu een onderdeel in rekenen en taal. Kinderen moeten kennis over alfabetiseren en kaarten beheersen om goed uit de voeten te kunnen met dit vak, maar ook perfect overweg kunnen met grafieken, schema’s en tabellen. Gelukkig is dit, met een paar voorbeelden in dit artikel, goed te oefenen thuis.